Kệ siêu thị áp tường viền màu xanh 4 tầng

+ D 900; R 500, C 1800. 5 tầng bày hàng
+ Mặt đáy: 900 x 450 (3 tăng cứng)
+ Mặt tầng: 900 x 350 (2 tăng cứng)
+ Tôn dày 0.6
+ Tay đỡ 1.5 x 350
+ Trụ 30 x 60
+ Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện,.
Danh mục:

Call Now

Bấm Gọi Tư Vấn
Đến cửa hàng